Register

Per regjistrimin e pilotëve Profesionistë, klikoni në linkun
më poshtë:

KLIKO KËTU

“Për regjistrimin e pilotëve Promo, plotësoni formularin
më poshtë”

Or you can fill our Online Registration Form below:

You can choose to download the registration form:

Download Here